WOLONTARIAT FOTOGRAFICZNY – KAMIENNE DZIEDZICTWO ZIEMI LUBAWSKIEJ

Fundacja Wybudowania od czterech lat bierze udział w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W 2020 roku wolontariusze z regionu ziemi lubawskiej podjęli się wyjątkowego wyzwania. Pagórkowate okolice Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy i Lidzbarka pełne są przyniesionych przez lodowiec głazów i kamieni. Mieszkańcy od wieków budowali z tego materiału budynki gospodarcze, kościoły czy obiekty obronne. O ile architektura średniowieczna jest doskonale poznana i chroniona, to dawne szopy, kamienie przydrożne czy obiekty małej architektury giną z krajobrazu w wielkim tempie.
W celu doceniania kamiennego budownictwa wiejskiego regionu wraz z grupą chętnych osób podjęliśmy wyzwanie przygotowania możliwie szerokiej dokumentacji fotograficznej budynków i małej architektury. Przez dwa miesiące wolontariusze jeździli po regionie, zaglądali na podwórka czy drogi zatylne i fotografowali odchodzące do przeszłości budownictwo. Część budynków jest nadal użytkowana rolniczo, część zmieniła funkcję, niektóre stały się ruinami.

Stawiamy tezę, że jednym z wyróżników regionu ziemi lubawskiej jest krajobraz. Stare gospodarstwa z lokalnej czerwonej cegły i kamienia rozrzucone wśród pofalowanych pól – to widok oddający wartości jego mieszkańców. Symbolem ciężkiej pracy na roli i zorgowności (w gwarze lubawskiej – zapobiegliwości) są kamienne zabudowania. Sfotografowaliśmy i opisaliśmy ich ponad 110, by móc opowiadać o regionie kolejnym pokoleniom. Zdjęcia i informacje będzie można znaleźć na stronie www. Dodatkowo podczas dożynek wiejskich w Otrębie przygotowaliśmy pokaz łupania kamienia, by każdy chętny mógł poczuć trudy ginącego rzemiosła. W notesie podsumowującym projekt Czytelnicy znajdą również tekst dra Dariusza Gałązki, który wspomógł nas merytoryczną wiedzą z zakresu geologii. Dzięki wykorzystywaniu kamienia w architekturze możemy sięgać głęboko w przeszłość naszego regionu i rozpoznawać czynniki go warunkujące.

Nasza organizacja ma na celu opowiadanie o historii, kulturze i przyszłości krajobrazu naszego regionu. Poszukując dawnych form, opowieści i sposobów budowania miejsca do życia możemy nauczyć się wiele o nas samych i otaczającym nas świecie. Zachęcamy do bacznego przyglądania się otoczeniu i doceniania tego, co lokalne.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

 

Skip to content