FUNDACJA INICJATYW KRAJOBRAZOWYCH WYBUDOWANIA

Oferta Fundacji Wybudowania

Nasza fundacja to organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel twórcze powiązanie architektury, ruralistyki, antropologii oraz sztuki współczesnej dla poprawy jakości życia na terenach poza wielkomiejskich.

Naszymi narzędziami są edukacja, wiedza ekspercka i kreatywność, a polem działania przestrzeń i jej związki ze społecznościami lokalnymi.

Interesują nas tradycyjne i współczesne strategie wykorzystywania krajobrazów i miejsc dla potrzeb człowieka oraz pogodzenie ich z takimi wartościami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jak ład, zmienność i zaskakująca perspektywa.

Mieszkamy w Nowym Mieście Lubawskim, na pograniczu Pomorza i Mazur.

Pracujemy wszędzie, gdzie stykają się ze sobą człowiek i jego otoczenie.

CZŁONKOWIE

Marcin Zalewski

Przewodniczący Zarządu Fundacji Wybudowania Etnograf, animator kultury i trener.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada certyfikat trenera I stopnia. Były dziennikarz “Gazety Nowomiejskiej”.  Aktualnie pracownik merytoryczny Urzędu Gminy Grodziczno zajmujący się organizacjami pozarządowymi i komunikacją. Współtworzył jeden z pierwszych w Polsce domów kultury prowadzonych przez organizację pozarządową: Dom Kultury Bydgoskie! w Toruniu, gdzie prowadził nagrodzoną na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Pracownię Społecznego Dizajnu. Współpracował z takimi organizacjami jak Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu, Teatrem Polskim w Bydgoszczy, poznańską Fundacją Malta, Narodowym Centrum Kultury czy Centrum Edukacji Obywatelskiej. Członek Grupy nad Wisłą. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z tożsamością regionalną, historią oraz projektami scalającymi społeczności lokalne. Publikował w „Res Publice Nowej”, „Artluku”, “Mocak Forum”, screenagers.pl czy „Musli Magazine”.

Tytus Szabelski

Zastępca przewodniczącego Zarządu Fundacji Wybudowania Fotograf i artysta wizualny.

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie doktorant tej uczelni. Współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Miłość oraz „Krytyką Polityczną”, członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. Dwukrotny laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012 i 2016), finalista ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (m. in. Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdańsku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły dla fotografa zaangażowanego społecznie (2017), uczestnik programu dla młodych fotografów i kuratorów Parallel – European Photo Based Platform (2019–2020). Był redaktorem internetowego magazynu o współczesnej fotografii „Magenta”, obecnie pracuje nad naukowym magazynem artystycznym „Postmedium”.

Izabela Redman-Zalewska

Sekretarz Zarządu Fundacji Wybudowania.

Ogrodniczka i architektka krajobrazu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracuje w Welskim Parku Krajobrazowym jako specjalista ds. dydaktycznych, promocji i turystyki. Popularyzatorka lokalnej turystyki, współinicjatorka i organizatorka Wędrownej Grupy Krajoznawczej. Interesuje się „czytaniem krajobrazu”, jego kompozycją i analizą. Specjalizująca się w wiejskich układach przestrzennych i jej przemianach. Projektuje również ogrody i zielone tereny rekreacji. Autorka tekstów dotyczących zagadnień architektury krajobrazu, dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i budowlanego regionu ziemi lubawskiej.

Skip to content