WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA

Jednym z najważniejszych obszarów pracy fundacji jest historia lokalna oraz materialne i niematerialne dziedzictw kulturowe regionu ziemi lubawskiej. Uznaliśmy, że poczucie identyfikacji z własnym miejscem zamieszkania oraz silna tożsamość lokalna jest niezbędna do poprawy jakości życia i rozmowy o Polsce spoza największych miast. Dzięki nawiązaniu współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, od 2017 roku organizujemy działania z wolontariuszami. 

Przez trzy lata projekt miał formę tygodniowego obozu w miejscowościach Łąkorz i Gaj. Kilkunastu wolontariuszy uporządkowało tam nieczynny cmentarz ewangelicki, prowadziło wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, dokumentowało fotograficznie dawną architekturę wiejską oraz pomagało w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu. Była to forma aktywnych wakacji, których najbardziej widowiskowym elementem jest społeczne przywrócenie pamięci o tzw. Cherchaczu (cmentarzu) w Łąkorzu. 

Rok 2020 i pandemia wymogły zmiany działania. Postanowiliśmy uruchomić akcję wolontariackiej dokumentacji kamiennych zabudowań ziemi lubawskiej. Pomysł przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Więcej informacji można znaleźć pod zakładką KAMIENNE ARCHIWUM.

Działanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Lokalną Grupę Działania „Ziemia Lubawska”. W latach 2017-19 grantodawcą był również Urząd Gminy Biskupiec.

Skip to content