ROWEROWA DZIAŁDOWSZCZYZNA

Na zlecenie Starostwa Działowskiego przygotowujemy koncepcję systemu szlaków rowerowych wokół Działdowa. Główne założenia projektu „Rowerowa Działdowszczyzna” to:

  • zróżnicowane dystanse i poziomy trudności;
  • pętle rowerowe: wspólny punkt startu i zakończeni w Parku Jana Pawła II;
  • wiata rowerowa na każdej trasie;
  • uwydatnienie walorów przyrodniczych i kulturowych;
  • spójna identyfikacja wizualna.

Koncepcja zawierać będziesz:

  • szczegółowe opracowanie przebiegu tras rowerowych wraz z umiejscowieniem znaków drogowych R4;
  • logo wraz z identyfikacją wizualną;
  • opracowanie merytoryczne i graficzne tablic informacyjnych;
  • propozycja zagospodarowania terenu wiat rekreacyjnych.

W ramach projektu prowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu działdowskiego oraz turystami. W niedzielę 18 lipca 2021 r. podczas XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Działdowie będzie można skorzystać z infopunktu i osobiście wnieść uwagi do projektu. Dostępna jest też ankieta internetowa, do wypełnienia TUTAJ.

Skip to content