OZNAKOWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO RZEKĄ WEL

Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej szlaku kajakowego rzeką Wel” mająca na celu organizację ruchu kajakowego na rzece Wel w gminach: Rybno, Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Lubawska.

Zadanie realizowane było przy współpracy z Welskim Parkiem Krajobrazowym. Wykonanych zostało 36 znaków informacyjnych wzdłuż rzeki Wel zgodnie z „Księgą znakarską Warmii i Mazur” (Olsztyn 2018) opublikowanego przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK.

Znaki dzielą się na 3 grupy:
I. znaki informacyjne: znaki szlaku z kilometrażem, miejsca przystankowe, atrakcje turystyczne, miejsce wodowania;
II. znaki ostrzegawcze: elektrownia wodna, jaz, zakaz pływania;
III. znaki inne: schematy jezior, rozwidleń.

Projekt zakłada również wykonanie w Kaczku na elektrowni wodnej dwóch rynien wraz z trapami do wyciągania i wodowania kajaków.

Skip to content