„NIEPAMIĘĆ” W OSTROWITEM

Wietrznym wieczorem 4 września Fundacja Wybudowania pokazała w Szkole Podstawowej w Ostrowitem (powiat nowomiejski) stworzony przez Piotra Brożka i Stowarzyszenie Folkowisko film „Niepamięć”. Wspólnie z lokalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Ostrowitego i Okolic „Iskra wzajemności” oraz pomocy ostrowickiego proboszcza i szkoły udało się zgromadzić naprawdę liczną publiczność: mieszkańców pomajątkowych czworaków, PGRowskich bloków i okolicznych gospodarstw – zamieszkałych tak przez rolników, jak i miejskich osiedleńców.

Dokument przygotowany przez pochodzące z Polski centralnej stowarzyszenie niewątpliwie inspiruje się myślą o historycznej kolonizacji naszego państwa przez stan szlachecki. Jest sporo o rzezaniu panów, stawiania młodych hrabiów w karykaturalnych sytuacjach i pamięci pokoleń. „Polsce dwóch prędkości”.

Pokazaliśmy także pracę artystyczną zespołu Bronowianki i Alicji Rogalskiej. Piosenka ludowa dotykająca współczesnych problemów podszydłowieckiej wsi została napisana podczas wspólnej pracy lokalnego zespołu ludowego i artystki w ramach prowadzonego przez dra Tomasza Rakowskiego projektu „Etnografia/Animacja/Sztuka”.

Po projekcji odbyła się burzliwa dyskusja. Obecni na sali autorzy filmu „Niepamięć” wpadli pod grad pytań i wątpliwości. Część dotyczyła różnic pomiędzy regionami Polski: na ziemi lubawskiej i szerzej w byłym zaborze pruskim pańszczyzna zniknęła o wiele wcześniej, a ostatni lokalny majątkarz Hans von Blücher był przyjaznym, także dla Polaków, człowiekiem. Doświadczenia z różnych regionów kraju wciąż potrafią być do gruntu różne. Pojawiło się również sporo zarzutów – co ciekawe zadawanych głównie przez osoby nie pochodzące ze wsi, ale te, które sprowadziły się tam w poszukiwaniu „polskiej wsi idyllicznej”. Podsumowując jednak dyskusja była bardzo ciekawa, bez wątpienia było to wydarzenie istotne dla lokalnej społeczności. Sądzimy, że udało się stworzyć sytuację otwartości myśli, bez względu na stan portfela, wykształcenie czy miejsce życia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji. Szczególne podziękowania przesyłamy, do już zaprzyjaźnionego, Stowarzyszenia Folkowisko z odległego Gorajca na Roztoczu.

Wydarzenie został sfinansowane przez program „Inicjuj z FIO – Warmia Mazury Lokalnie”.

Skip to content