ŁĄKORZ: W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI PRZESTRZENI

W lipcu 2017 roku Fundacja Wybudowania zorganizowała obóz wolontariacki we wsi Łąkorz. Celem była próba rekonstrukcji zatartych historii związanych z wielokulturową tożsamością ziemi lubawskiej. Osiemnaście młodych osób z całej Polski dla własnej przyjemności i samorozwoju pracowało na rzecz zabytków, historii i dziedzictwa kulturowego tej wsi i jej mieszkańców. Wolontariusze porządkowali nieczynny cmentarz ewangelicki w Łąkorzu i wiatrak holenderski oraz konserwowali obiekty z lokalnego muzeum, które mieści się w starej chałupie robotników leśnych. Zwiedzali również relikty parku dworskiego w Łąkorku. Podczas tygodnia prac zebrano wywiady ze starszymi mieszkańcami regionu w celu zbudowania możliwie pełnego obrazu interesujących dla wolontariuszy miejsc. Uczestnicy mieszkali w bazie harcerskiej w sąsiednim Gaju, miejscowości z zachowanym kształtem wsi śródleśnej i ciekawymi przykładami drewnianego budownictwa wiejskiego. Zapraszamy do podróży przez Łąkorz odkryty na nowo.

Relacja z obozu wolontariackiego „Łąkorz: w poszukiwaniu tożsamości przestrzeni” zostałą wykonana przez uczestnika Patryka Wypyszewskiego. Mini wycieczka krajoznawcza nad rzeczkę Laka, penetracja byłego cmentarza ewangielickiego, poznawanie Łąkorza i ciężka praca konserwatorska. Porządkowanie cmentarza, wizyta na terenie byłego pałacu w Łąkorku wraz z oprowadzanim przez Stanisława Olszewskiego, wreszcie wystawa podsumowująca. Jest co wspominać.

ZDJĘCIA CZĘŚĆ PIERWSZA

ZDJĘCIA CZĘŚĆ DRUGA

Projekt dofinansowano ze środków Narodowy Instytut Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa, gminy Biskupiec i Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Skip to content