ANALIZA PANORAMY CENTRUM NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

Nowe Miasto Lubawskie położone jest w dolinie rzeki Drwęcy. Miasto jest otoczone przez strome zbocza wzgórz, częściowo zalesione, ale głównie wykorzystywane jako pastwiska i pola orne. Usytuowanie to daje wiele punktów widokowych z ekspozycją bierną panoramy miasta. W niniejszej analizie wykorzystany został punkt na południowy-wschód od centrum miasta, na wzniesieniu sąsiadującym z Parkiem Miejskim i cmentarzem komunalnym, przy samej antenie telekomunikacyjnej, popularnie nazywanej Górką.

Sylweta panoramy Nowego Miasta wyeksponowana jest na tle wzgórz doliny, częściowo porośniętych lasem i liniowymi zadrzewieniami, które urozmaicają i podkreślają ją, a „nagie” pola dają dobre, „czyste” tło dla dominanty architektonicznej.

Kolejnymi istotnymi elementami składowymi panoramy jest dominanta i subdominanta. Kościół ewangelicki i bazylika ze względu na usytuowanie w linii zlewają się w jedną bryłę i silnie odznaczają się w sylwecie panoramy jako dominanta. Bardziej „lekka” konstrukcja wieży kościoła ewangelickiego równoważy masywną, gotycką bryłę bazyliki.

Panoramę równoważy subdominanta. W tym przypadku można wyszczególnić subdominantę historyczną: Baszta Bramy Brodnickiej i narożna kamienica przy ul. 19 Stycznia oraz współczesną: bloki przy ul. Piastowskiej. Istotniejsza rangą jest subdominanta historyczna – stanowi ważny element zespołu zabytków powiązany z centrum miasta, jednakże znaczenie jej umniejszają „wyrastające” ponad nią bloki. Nie są nachalne, dobrze komponują się z zadrzewieniem i ogólną sylwetą panoramy, jednak współczesne modyfikacje oddziaływające na historyczną tkankę miasta powinny być starannie zaplanowane i przemyślane.

Przedpole widoku stanowią zadrzewienia i łąki z pojedynczymi budynkami pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Mikołaja Kopernika. Natomiast zakrzaczenia z głogu na wzgórzu tworzą swego rodzaju ramy dla widoku.

Potencjał miejsca to jego położenie na uboczu i dojście przez malowniczy park, jednak jego „nielegalność” (przejście przez dziurę w płocie) utrudnia i zniechęca do odwiedzania. Przyjęło się, że jedynie młodzież korzysta z tego miejsca. Nieoficjalność miejsca wpływa również na jego zarastanie i stopniowe przysłanianie panoramy miasta.

To co wartościowe w panoramie Nowego Miasta Lubawskiego to sylweta z wyraźną domianantą i klarowne, niezabudowane tło panoramy. Ochrona tych elementów powinna opierać miasta, jednakże znaczenie jej umniejszają „wyrastające” ponad nią bloki. Nie są nachalne, dobrze komponują się z zadrzewieniem i ogólną sylwetą panoramy, jednak współczesne modyfikacje oddziaływające na historyczną tkankę miasta powinny być starannie zaplanowane i przemyślane.

 

Porównujący historyczne zdjęcia panoramy Nowego Miasta można z łatwością odnaleźć elementy wspólne, mimo rozwoju Miasta udało się uniknąć zaburzenia i zdysharmonizowania jej. Jest to niezaprzeczalny atut, o której wszyscy: zarówno włodarze i mieszkańcy, powinni pamiętać przy planowaniu nowych inwestycji.

Analiza wykonana w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie

Skip to content