NOWE CIEPŁO: PRODUKCJA ŻYWNOŚCI // SEMINARIUM I DYSKUSJA//

W tym roku odbędzie się szósta edycja festiwalu sztuki Nowe Ciepło. Tegoroczne hasło, które stawiamy przed artystami, projektantami i mieszkańcami ziemi lubawskiej to PRODUKCJA ŻYWOŚCI. Zaproszeni do udziału w festiwalu twórcy będą pracować nad zmianami gospodarowania na obszarach wiejskich i ich wpływie na krajobraz, przemijaniem pewnych rodzajów pożywienia i pojawianiem się nowych czy erozją tradycyjnej ekonomii wiejskiej. Do tego będzie dużo jedzenia, roślin, zwierząt i sztuki.

W ramach festiwalu powstanie 6 prac artystycznych przygotowanych dla konkretnych miejsc i mieszkańców naszego regionu. Aby twórcy lepiej poznali lokalne uwarunkowania i mogli spotkać się z mieszkańcami i specjalistami w dziedzinie rozwoju wsi, zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Zaprosiliśmy ekspertów, naukowców i badaczy zajmujących się tematami architektury, krajobrazu i przemian na wsi. Opowiedzą oni o swoich praktykach badawczych, zainspirują artystów i przyniosą nową wiedzę dla mieszkańców regionu. Po części seminaryjnej odbędzie się dyskusja z zaproszonymi ekspertami i artystami, podczas której będzie można poznać mechanizmy pracy artystycznej, dołączyć do projektu lub zaproponować swoje pomysły. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszeni eksperci:

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP – architekt, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i architektury krajobrazu. Od 2016 roku kieruje Pracownią Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W swojej pracy naukowo-badawczej, studialno-projektowej i dydaktycznej zajmuje się planowaniem przestrzennym i projektowaniem obszarów wiejskich, architekturą wsi oraz ochroną i kształtowaniem krajobrazu. Badania w tym zakresie prowadziła jako członek i kierownik zespołów badawczych. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego i Prezesem Oddziału Wielkopolskiego SPAK. Od 2015 r. jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

dr Mateusz Piotrowski – działacz Stowarzyszenia Folkowisko z Gorajca. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Teologii Uniwersytetu w Nottingham. Współpracownik działu Prawo do Wsi w magazynie Nowe Peryferie. Pochodzi ze wsi Grodysławice na Zamojszczyźnie.

dr Amanda Krzyworzeka – antropolożka, pracuje w Zakładzie Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach antropologii ekonomicznej, zwłaszcza kwestiach pracy, liczenia, podejmowania decyzji i kultura współczesnej wsi. Prowadziął badania w Polsce, Rumunii, Singapurze i Rosji.

Zaproszeni artyści:
Food Think Tank, Towarzystwo Krajobraz,, Liliana Piskorska, Justyna Piotrowska, Natalia Reszka, Rokosz, Tytus Szabelski

Kurator:
Marcin Zalewski

*

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Nowego Miasta Lubawskiego.

Partner projektu: Ziemar Sp.z.o.o.

//

W kilku ostatnich latach wytworzył się w Polsce dyskurs na temat gwałtownej zmiany polskiego społeczeństwa po II wojnie światowej. Jednym z kluczowych elementów modernizacji lat 1939-56, idąc za cezurą zaproponowaną przez Andrzeja Ledera, była reforma rolna w 1944 roku. 60 lat później, w 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Akces do europejskiego rynku rolnego był gwałtownym skokiem w globalizację. Wytwarzanie żywności, sens bycia klasy rolniczej, ukrywa się pod optyką urynkowienia i biologicznej, przezroczystej części rynku. Twórcy festiwalu Nowe Ciepło: Produkcja Żywności stawiają tezę, iż obecne zmiany sposobów gospodarowania zasobami, krajobrazem i dziedzictwem przez rolników będą miały fundamentalny wpływ na obraz przyszłej Polski. Dzięki włączeniu praktyki artystycznej w życie obszarów niewielkomiejskich chcemy uchwycić gasnący wraz z unijnym entuzjazmem moment wielkiej zmiany na wsi. Gigantyczne chlewnie na kredyty i spekulacyjne ugory czekają na badaczy.

//

Skip to content