NAGUSZEWO 32 (GM. RYBNO)

Siedlisko „Żywe Kamienie”. Nowe budynki kamienne kryte dachówką holenderką, mała architektura, głazy przewodnie.

Skip to content