NA RUBIEŻY. WYCIECZKA ROWEROWA ŚLADEM DAWNEJ GRANICY

Długotrwały proces kształtowania się państwowości to nie tylko rozwój administracyjny, ale również istotne zmiany geopolityczne i społeczne. Ustalenie granic to jeden z kluczowych elementów, stanowiący o odrębności i niezależności bytu państwowego. Traktat Wersalski podpisany 28 czerwca 1919 r. określił między innymi granicę polsko-niemiecką. Decyzje podjęte sto lat temu w Paryżu wpłynęły na zmiany społeczne i gospodarcze niewielkiego regionu ziemi lubawskiej. Tereny znajdujące się pod niemieckim zaborem w prowincji Prus Zachodnich, graniczące z Prusami Wschodnimi, znalazły się w Polsce stanowiąc rubieże kraju. Ziemia lubawska stała się rejonem przygranicznym, gdzie ślady tamtych wydarzeń do dziś widoczne są w krajobrazie. Tuż obok odbywał się tragiczny dla działaczy propolskich plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu.

W przededniu obchodów 11 listopada zapraszamy na rowerową eskapadę w poszukiwaniu losów polskiej państwowości. W sobotę 9 listopada pojedziemy rowerami wzdłuż dawnej granicy polsko – niemieckiej na rzece Osie (niem. Ossa). Po drodze zobaczymy przedwojenne strażnice graniczne i poszukamy kamienia granicznego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o godz. 10 pod Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu.
Na koniec wyprawy: ognisko!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Skip to content