KRZYŻ NA POSTUMENCIE KAMIENNYM W NOWYM DWORZE BRATIAŃSKIM (GM. NOWE MIASTO LUBAWSKIE)

Krzyż żeliwny obsadzony na głazie narzutowym o wadze 23 ton. Fundatorem jest rodzina Rutkowskich z wybudowania Adrian w Nowym Dworze Bratiańskim.

Skip to content