KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W KIEŁPINACH (GM. LIDZBARK)

Jeden z trzech kościołów ziemi lubawskiej, które zostały zbudowane w przeważającej części z kamienia (Kiełpiny, Skarlin, Prątnica). Interesującąhistorię obiektu i parafii można przeczytać na poniżej stronie: http://parafia-kielpiny.eu/o_parafii

Skip to content