KOALICJA KULTUROTWÓRCÓW

Fundacja Wybudowania bierze udział w sieci organizacji pozarządowych Koalicja Kulturotwórców, która łączy NGO województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zajmujących się kulturą niezależną. W projekcie współfinansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zajmujemy się planowaniem merytorycznym cyklu wykładów i warsztatów dla praktyków kultury: od freelancerów, studentów po osoby pracujące w podmiotach i instytucjach kultury. Budujemy sieć współpracy międzyregionalnej, zwiększamy swoje umiejętności wiązania wydarzeń kulturalnych z tłem społecznym oraz generowania wydarzeń inkluzywnych.

W najbliższych tygodniach zapraszamy na szereg wydarzeń organizowanych w ramach koalicji. Wykłady tuzów polskiej sztuki współczesnej, kuratorzy, praktycy animacji społecznej, a na dokładkę wizyta studyjna w sejneńskim Ośrodku Pogranicze. Zapraszamy do kontaktu – sieciujmy się!

facebook.com/KoalicjaKulturotworcow

//

LSA # 7 WYKŁAD
Solidarność, sztuka i społeczeństwo. Wykład Grzegorza Klamana.

facebook.com/events/ 427446450784098/

LSA # 8 WYKŁAD
Ośrodek Działań Kulturowych „Las”: kto, gdzie, kiedy, po co? Spotkanie z Marcinem Płocharczykiem
facebook.com/events/ 648453021924991/

LSA # 9 WARSZTATY
Ceramika, streetworking i ich miejsca wspólne. Warsztaty z praktycznych narzędzi animacji kultury.
facebook.com/events/ 1642605729289936/

WIZYTA STUDYJNA #6 SEJNY
27-28.10.2015
facebook.com/events/ 1643906889212486/

//

Czym jest Koalicja Kulturotwórców?
Koalicja Kulturotwórców’ to projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz w Toruniu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (woj. kujawsko-pomorskie). Jest również próbą odpowiedzi na pytanie, jak działać w kulturze bez przymusu podporządkowywania się komercyjnym wymogom rynku bądź skostniałym formom organizacji kulturalnej.

Kim są Kulturotwórcy?
Tytułowi kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze. Projekt ma za zadanie zachęcać ich do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, ale także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury i „włączać” do działań tych, dla których tradycyjne wizje kultury – oparte na dystansie budowanym przez to, co „wysokie” – dotąd stanowiły barierę.

Cele i zadania projektu
Zadaniem projektu będzie wskazanie szerokiemu odbiorcy potencjału kultury miejskiej i znaczenia oddolnych praktyk mieszkańców, a także podjęcie próby utworzenia form organizacyjnych, które pozwolą na synergię kultury i alternatywnej ekonomii. Uczestnicy będą eksplorować i testować elastyczność form instytucjonalnych, które już istnieją, a także projektować alternatywne sposoby działania w kulturze i nowe struktury socjo-ekonomiczne (kooperatywy, spółdzielnie socjalne sektora kreatywnego).

Zapraszamy
Do partycypacji w projekcie zapraszamy wszystkich kulturotwórców – organizatorów i animatorów życia kulturalnego, współpracowników prywatnych, społecznych i publicznych instytucji kultury, grupy nieformalne twórców kultury i edukatorów. Nasza oferta skierowana jest także do urzędników i pracowników publicznych instytucji oraz do osób, które udzielają się w życiu kulturalnym dzięki wolontariatom, stażom czy praktykom (przede wszystkim z terenu woj. kujawsko-pomorskiego).

Skip to content