KATALOG // NOWE CIEPŁO: BUDOWA SYSTEMEM GOSPODARCZYM

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych architekturą obszarów wiejskich, krajobrazem i sztuką współczesną w przestrzeni do pobrania lub przejrzenia katalogu podsumowującego festiwal artystyczny Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym, który Fundacja Wybudowania organizowała na terenie ziemi lubawskiej w roku 2016. Katalog można pobierać, kopiować, rozpowszechniać i krytykować. Wersja drukowana do odbioru po uprzednim kontakcie z Wybudowaniami. Zapraszamy do podróży po naszym świecie domów, krajobrazów i ciągłej zmiany.

Katalog // Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym


 „Budowa systemem gospodarczym to zwyczajowe określenie dla trybu pracy, w której inwestor samodzielnie zajmuje się całością procesu budowlanego. Niekoniecznie sam jest murarzem, dekarzem i kładzie gładź, ale inicjuje kolejne etapy pracy. Zatrudnia podwykonawców, organizuje materiały i w zamian za niższe koszty budowy bierze na siebie odpowiedzialność za proces inwestycyjny. W ten sposób budowano w Polsce aż do transformacji ustrojowej i gwałtownego skoku w dostępności do materiałów budowlanych. Proces budowy zredukowanych do sześcianu domów jednorodzinnych z lat siedemdziesiątych różnił się od stawiania chałup zrębowych jedynie ilością i poziomem skomplikowania instalacji oraz wykończenia. Budowa gospodarcza, jako proces zindywidualizowany, bardzo mocno osadzony w lokalnym rynku oraz nieformalnych sojusznikach takich jak rodzina, stoi w opozycji do późnokapitalistycznego systemu deweloperskiego. Stan, w którym inwestor w zamian za określoną kwotę otrzymuje gotowy produkt do zamieszkania redukuje mozaikę sił biorących udział w tworzeniu domu do trójcy deweloper-notariusz-właściciel.”

„Jak wspomniano powyżej, w projekcie wzięły udział osoby z różnych dyscyplin. Zaprosiliśmy przede wszystkim artystów wizualnych, którzy cenią sobie pracę w przestrzeni publicznej. Zarazem niemożliwość stałego przebywania w miejscu realizacji wymuszała balansowanie pomiędzy zbudowaniem intensywnej relacji z podmiotami pracy, a wykonaniem dzieła do/z/o miejscu, czasie czy człowieku. Twórcy przyjechali do Nowego Miasta jedynie z zarysem koncepcji projektowej. Stało więc przed nimi zadanie wygenerowania koncepcji artystycznej w ograniczonym czasie. Warto dodać, że ta „presja kreatywności”, połączona ze specyfiką obszaru spowodowała rezygnację ze pracy jednego z zaproszonych twórców. Dobór osób rozszerzyliśmy o dwa zespoły zajmujące się bezpośrednio architekturą oraz krajobrazem. Ich projektowe i nastawione na wymierny efekt podejście do pracy wydaje się dobrym kierunkiem w festiwalach złożonych z prac site-specific.”

Skip to content