JELEŃ – KUŹNIA (GM. LIDZBARK)

Kuźnia kamienna. Podcień drewniany. Kryta dachówką cementową.

Skip to content