GROTA KAMIENNA Z MATKĄ BOSKĄ W ZWINIARZU (GM. GRODZICZNO)

Obiekt sakralny przed położonym nad jeziorem domem wiejskim o bogatej formie architrektonicznej we wsi Zwiniarz.

Skip to content