„ALTERNATYWNA ŚCIEŻKA TURYSTYCZNA
/WARSZTAT I/

Warsztaty szwędania się po mieście – alternatywna ścieżka turystyczna to cykl trzech spotkań do których zapraszamy młodzież zamieszkującą w Nowym Mieście Lubawskim. Jeśli interesujesz się architekturą, kartografią, sztuką nowoczesną, a na dodatek lubisz spacerować: zapraszamy!

Stawiamy sobie za zadanie stworzenie szlaku turystycznego w obrębie granic miasta. Punktami budującymi ścieżkę będą miejsca, które uczestnicy podczas zajęć wybiorą i uznają za atrakcyjne, warte pokazania i odwiedzenia przez potencjalnego turystę zwiedzającego nasze miasto. W zajęciach najważniejsze nie będą opisy historyczne i kurz na cegłach, ale doświadczenia i zainteresowania estetyczne młodych uczestników zajęć. Dlatego alternatywna – ponieważ subiektywna i niekoniecznie składająca się z miejsc najbardziej popularnych, ścieżka będzie miała pokazać miasto z innego punktu wiedzenia, odkryć nieznane miejsca o dużym potencjale. Uczestnicy zajmą się nie tylko analizą miejsc dobrze im znanych, ale rozpoczną też poszukiwania nowych puntów widokowych oraz miejsc ciekawych i efektownych.

Podczas pierwszych zajęć zbudowaliśmy makietę miasta powstającego spontanicznie i przeanalizowaliśmy jego cechy; młodzież przyswoiła podstawowe kategorie i terminy z tematu recepcji krajobrazu i badania panoram. Następnie przygotowaliśmy mapy mentalne Nowego Miasta i ruszyliśmy w teren na pełnoprawny sytuacjonistyczny dryf. Nogi niosły, a historie miejskie same wychodziły naprzeciw!

Skip to content